Wycena nieruchomości to czynność, której dokonujemy, aby określić wartość mieszkania, domu czy działki. Wyceny dokonujemy w różnych sytuacjach, korzystając z różnego rodzaju narzędzi oraz pomocy ekspertów. Kto dokonuje jej najczęściej i jakie mamy możliwości wyboru?

Wycena przez internet

W sieci nie brakuje portali pozwalających na automatyczne dokonanie wyceny nieruchomości online. Wycena uwzględnia szereg parametrów i wykonywana jest na podstawie skomplikowanych algorytmów. Chcąc taką analizę przeprowadzić, musimy podać informacje dot. nieruchomości: jej adres, metraż, liczbę pokoi, piętro czy rok budowy. Najczęściej analiza jest bezpłatna i służy jedynie wstępnemu, orientacyjnemu określeniu wartości nieruchomości, którą zamierzamy sprzedać bądź kupić. Wycena dokonana przez portale online nie ma żadnej mocy prawnej i nie jest brana pod uwagę przez banki czy sądy. Zwykle jest również całkowicie bezpłatna.

Wycena pośrednika

Profesjonalne agencje nieruchomości często świadczą również usługi wyceny nieruchomości. Korzystają z niej klienci pragnący kupić bądź sprzedać nieruchomość odbiegającą od standardów, którą nie sposób wycenić stosując automat. Pośrednicy, bazując na swej wiedzy na temat lokalnego rynku nieruchomości oraz doświadczeniu, są w stanie dokonać realnej wyceny. Niestety, nie jest ona wcale taka tania – zwykle agencja pobiera 2-5 % prowizji od ceny transakcyjnej nieruchomości. Analiza pośrednika uwzględnia ceny z systemów transakcyjnych, operatów szacunkowych oraz Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. Wciąż jednak nie jest dokumentem urzędowym i nie ma mocy prawnej.

Wycena rzeczoznawcy majątkowego

W niektórych przypadkach wycena nieruchomosci dokonywana online bądź przez pośrednika jest wystarczająca. W innych – niezbędna jest wycena rzeczoznawcy, który dokonuje jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konieczność sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę występuje m.in. w przypadku nabywania bądź zbywania nieruchomości, zabezpieczenia wierzytelności (np. gdy zaciągamy w banku kredyt hipoteczny), ustalania wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Rzeczoznawca dokonuje wyceny i przygotowuje operat szacunkowy korzystając z bazy aktów notarialnych, rejestrów cen, planów zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych i wielu innych dokumentów. Koszty uzyskania operatu zwykle rozpoczynają się kilkuset złotych. By wycena przeprowadzona została szybko i sprawnie, warto rozważnie wybrać rzeczoznawcę. Niektórzy działają tylko lokalnie, inni zaś – tak jak BRI WYCENY – świadczą swoje usługi w całej Polsce.

Jeśli chcemy poznać orientacyjną wartość nieruchomości, jej wycena dokona przez portale online bądź agencję nieruchomości, okaże się wystarczająca. W przypadkach, gdy operat przedstawiony ma być instytucji takiej jak bank czy sąd, udanie się do rzeczoznawcy majątkowego będzie koniecznością. I choć za wycenę tę zapłacimy najwięcej, zyskamy pewność jej rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej przydanych informacji na http://briwyceny.pl/

0 0 vote
Article Rating